piektdiena, 2015. gada 27. marts

Infogramma kā viena no mācību apguves metodēm

Nozīmīgākie ieguvumi savai skolai no dalības projektā?
Tiks pilnveidota mācību stundas efektivitāte un mācību rezultātu kvalitāte, izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes IT jomā, piemēram, infogrammu izveidē.
Veicinās skolēnu ieinteresētību un mazinās atšķirību starp skolēnu un skolotāju prasmēm jaunāko IT lietošanā.
Iegūt mobilu IT aprīkojuma komplektu, lai to izmantotu iespējami vairāk skolotāju mācību procesā, tādējādi mazinot plaisu starp vairāk un mazāk materiāli nodrošinātiem skolēniem, radot iespēju vienlīdzīgi attīstīt lietošanas prasmes.

Dzīve pirms projekta


Dzīve projekta rezultātāNav komentāru:

Ierakstīt komentāru